Herbestemming

hoofd in de wolken, voeten op de grond

Een oude watertoren die leeg staat? Tijd voor een nieuwe invulling!

Wij bieden een intensieve samenwerking aan om van niets een haalbaar plan te maken. Denk aan een allesomvattende haalbaarheidsstudie vanaf conceptvorming en het opzetten van een geheel businessplan inclusief exploitatieoverzichten en een bijbehorend ontwerp. Samen met de klant worden alle verschillende mogelijkheden geanalyseerd en een aantal varianten uitgewerkt.

De opgedane kennis van regelgeving en verorderingen maakt het mogelijk om al snel met een integraal plan te komen dat haalbaar is. Zo worden panden die vooraf onhaalbaar leken voor transformatie ineens heel interessant voor een investeerder. Domstad Architectuur staat dan ook voor maakbare architectuur, want in plannen kun je niet wonen.

Ambitie en budget

Een hoge ambitie met een laag budget. Is daar iets van te maken? Ja, als we geen luchtkastelen ontwerpen is dat mogelijk. Wij hebben kennis van kosten en creativiteit om toch de hoge ambitie te halen, ondanks een beperk budget.

Wij hebben veel ervaring in de uitvoering van een ontwerp. Hierdoor weten we ook welke onderdelen in het voortraject belangrijk zijn om uiteindelijk binnen budget een hoge ambitie waar te maken.

Bouwteam

Wij begeleiden al jaren bouwprojecten, van esthetische begeleiding tot en met volledige directievoering.

De uitvoeringsfase is een belangrijke fase. Hierin moet het eindresultaat vorm krijgen. Een goede voorbereiding leidt tot een uitvoering zonder kopzorgen. Een goede begeleiding doen wij het liefst in bouwteam verband; er wordt open en transparant gecommuniceerd en de bouwer schuift al snel aan tafel om de betrokkenheid te vergroten.

Domstad Architectuur werkt samen met verschillende aannemers zodat voor elk project het juiste team kan worden samengesteld.

X